DONADIO CINZIA
VIA NICOMEDE BIANCHI 55/A
10146 TORINO Italia