EURO-HOSPITEK S.R.L.
VIA DOMENICO FONTANA 111/A
80128 NAPOLI NA
Italia